STREFA SPONSORA / CRO

Nasze badania prowadzimy w nowoczesnym budynku​

Zlokalizowanym przy ul. Poznańskiej 14 w Skórzewie k. Poznania. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniam i adaptacji 350 metrów kwadratowych z myślą o badaniach klinicznych dysponujemy: bogato wyposażonym gabinetem vital-signs, czterema gabinetami konsultacyjnymi, osobną strefą leku badanego z monitoringiem temperatury, salą konferencyjną oraz dedykowaną przestrzenią koordynatorską.

DYSPONUJEMY

Salą konferencyjną

Gabinetem pielęgniarskim
(pobrania krwi / pomiary parametrów życiowych)

Strefą koordynatorską

Pięcioma gabinetami lekarskimi

Strefą leku badanego

Strefą monitorowania badań

ZAŁOGA Examen

Najsilniejszym fundamentem ośrodka EXAMEN są ludzie – wykwalifikowany zespół badawczy, w którym każdy spełnia dokładnie sprecyzowaną rolę.

Decydując się na współpracę z EXAMEN możecie być Państwo przekonani o najwyższej jakości świadczonych usług, którą gwarantują nasi lekarze, koordynatorzy, farmaceuci, pielęgniarze oraz specjaliści ds opieki nad pacjentami. Na potrzeby każdego badania formujemy pełne zespoły składające się z przynajmniej trzech lekarzy, dwóch pielęgniarzy, farmaceuty i dwóch koordynatorów.

SPRZĘT

Warunkiem dochowania wysokiej jakości przeprowadzanych prób klinicznych jest odpowiedni sprzęt.

Nasz ośrodek wyposażony jest m.in. w : 12-odprowadzeniowe EKG Mortara, zamrażarkę niskotemperaturową -80oC, wirówkę z chłodzeniem, automatyczne pipety Eppendorf, lodówkę farmaceutyczną, stół zabiegowy, certyfikowany wzrostomierz i wagę oraz ultrasonograf GE LOGIQ F8 z funkcją echokardiografii. Wszystkie sprzęty posiadają aktualne paszporty techniczne i są regularnie serwisowane

KONTRAKTOWANIE BADAŃ / START-UP

Jedną z naszych najważniejszych zasad jest sprawne przeprowadzanie kontraktowania badań klinicznych w ośrodku EXAMEN.

Staramy się zawsze, aby na wizytę selekcyjną przygotowany był dla Państwa komplet wszystkich niezbędnych dokumentów, nasz dział prawny w przeciągu 10 dni roboczych ustosunkowuje się do proponowanych wzorów umowy na przeprowadzenie badania. Szybki i sprawny strat-up to najlepszy początek owocnej współpracy!

REKRUTACJA

Decydując się na przeprowadzenie badania klinicznego, zawsze staramy się bardzo starannie oszacować potencjał rekrutacyjny.

Od momentu wprowadzenia danych na feasibility, do ostatniego dnia rekrutacji robimy wszystko, żeby wypełnić założone cele. Rekrutujemy aktywnie, korzystając z bazy własnej naszych badaczy, rozbudowanej sieci lekarzy polecających oraz nowoczesnych narzędzi wspomagających poszukiwania pacjentów.

Badania zewnętrzne

W ramach podpisanych umów z podmiotami zewnętrznymi realizujemy szeroki zakres badań wymaganych przez protokoły badań klinicznych:

  • tomografię komputerową
  • rezonans magnetyczny
  • badanie PET/CT
  • densytometrię
  • mammografię

Dzięki współpracy z firmą ALAB gwarantujemy też najwyższą jakość lokalnie wykonywanych badań laboratoryjnych.

JAKOŚĆ PROWADZONYCH BADAŃ

Zaraz po bezpieczeństwie Pacjentów, to jakość zbieranych danych jest dla nas najważniejsza.

Jesteśmy świadomi jak istotnym zagadanieniem jest staranna opieka nad powierzonym lekiem badanym, skrupulatna realizacji wizyt według protokołu czy też szybkie i rzetelne przekazywanie danych za pośrednictwem dostarczonych systemów CRF. Decydując się na współpracę EXAMEN możecie Państwo oczekiwać najwyższej możliwej jakości tego typu przedsięwzięć w Polsce.

kontakt

Examen sp z o.o.
ul. Poznańska 14
60-185 Skórzewo k. Poznania