EXAMEN

Strefa Pacjenta

I. DLACZEGO WARTO BRAĆ UDZIAŁ W BADANIACH KLINICZNYCH?
 • DOSTĘP DO NOWOCZESNEGO I BEZPŁATNEGO LECZENIA, CZĘSTO NIEREFUNDOWANEGO PRZEZ NFZ LUB CAŁKOWICIE NIEOBECNEGO NA POLSKIM RYNKU
 • SZCZEGÓŁOWA, CAŁKOWICIE DARMOWA DIAGNOSTYKA WYKONYWANA W RAMACH PROTOKOŁU BADANIA KLINICZNEGO
 • KONTAKT TELEFONICZNY Z LEKARZEM PROWADZĄCYM 24 h / 7 dni w tygodniu / 365 dni w roku!
 • ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU NA WSZYSTKIE WIZYTY PRZEPROWADZANE W RAMACH BADAŃ KLINICZNYCH
II. KTO NADZORUJE PRZEBIEG BADAŃ KLINICZNYCH?
 • REJESTRACJA BADANIA KLINICZNEGO TO PROCES WIELOETAPOWY, OPINIOWANY I ZATWIERDZANY PRZEZ
 • komisję bioetyczną
 • urząd rejestracji produktów leczniczych (podległy pod Ministerstwo Zdrowia)
III. BEZPIECZEŃSTWO
 • BADANIA KLINICZNE PRZEPROWADZANE SĄ TYLKO W WYSPECJALIZOWANYCH I ŚCISLE WYSELEKCJONOWANYCH OŚRODKACH, KTÓRE MUSZĄ SPEŁNIAĆ KRYTERIA OKREŚLANE PRZEZ JEDNAKOWE ŚWIATOWE STANDARDY.
 • Każde badanie kliniczne jest objęte obowiązkowym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej.
 • Szczegóły ubezpieczenia są zawarte w Informacji o Badaniu oraz Formularzu Świadomej Zgody.
IV. PRAWA PACJENTA
 • Konieczna jest dobrowolna zgoda pacjenta na udział w badaniu. Pacjent ma prawo do odmowy udziału
 • Pacjent ma prawo do wszelkich informacji związanych z udziałem w badaniu
 • Pacjent ma prawo do wycofania się w każdym momencie z badania bez podania przyczyny, decyzja ta nie będzie miała wpływu na jego proces leczenia poza badaniem klinicznym
 • Pacjent ma prawo do informacji o swoim stanie zdrowia w każdym momencie trwania badania
 • Pacjent ma prawo do ochrony swoich danych osobowych
 • Pacjent ma prawo do informacji o wszelkich nowych danych dotyczących leku badanego, które mogą mieć wpływ na jego dalszą decyzję w badaniu
 • Pacjent ma prawo do wszelkich informacji związanych z udziałem w badaniu

W przypadku naruszenia bądź niewłaściwego realizowania praw pacjenta,

Uczestnik ma prawo skontaktować z się z  RZECZNIKIEM PRAW PACJENTA ZA POŚREDNICTWEM DARMOWEJ INFOLINII 800-190-590, BĄDŹ POD ADRESEM: BIURO RZECZNIKA PRAW PACJENTA UL. MŁYNARSKA 46 01-171 WARSZAWA

V. ETAPY KAŻDEGO BADANIA KLINICZNEGO 
 • Zapoznanie się z formularzem świadomej zgody i w przypadku chęci przystąpienia do badania podpisanie dokumentu
 • Procedury związane z wizytą przesiewową, na podstawie których określona zostanie możliwość kwalifikacji do badania klinicznego
 • Randomizacja: rozpoczęcie stosowania leku badanego
 • Follow-up: okres kontrolny, podczas którego Pacjent nie stosuje już leku badanego, ale pozostaje pod stałym nadzorem Ośrodka
VI. PIERWSZA WIZYTA W OŚRODKU
 • Przed pierwszą wizytą prosimy o przygotowanie:
 • pełnej dokumentacji medycznej
 • listy aktualnie zażywanych leków
 • Na wizycie mogą towarzyszyć Państwu osoby bliskie.
kontakt

Examen sp z o.o.
ul. Poznańska 14
60-185 Skórzewo k. Poznania