Pierwsze spotkanie naukowe EXAMEN – “Zdarzenia Niepożądane”

Piątek 20.09.2019 zapamiętamy jako otwarcie serii warsztatów wewnętrznych w EXAMEN, na których będziemy nawzajem systematyzować swoją wiedzę dotyczącą badań klinicznych. Pierwszy wykład dotyczący zdarzeń niepożądanych (z ang. Adverse Event – AE) przygotował dr Łukasz Pruchniewski, który całemu zespołowi w sposób kompleksowy przypomniał podstawowe definicje, zasady raportowania i kwalifikacje AE. Spotkanie podsumowane zostało poprzez część praktyczną – analizę najtrudniejszych przypadków z jakimi mieliśmy do czynienia w EXAMEN, podczas której jeszcze raz poddaliśmy ocenie poszczególne zdarzenia i już z perspektywy czasu zobaczyliśmy czy były raportowane w sposób prawidłowy.